Portfolio > Pet Portraits

Asheville Humane Society donation

"Gypsy"
"Gypsy"
acrylic on canvas
10x10"
2014